Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

PG. Aprobados

Mapa planes de gestión Red Natura 2000 (haga clic aquí)
PLAN DE GESTIÓN SERRA DE TRAMUNTANA
PLAN DE GESTIÓN SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA
PLAN DE GESTIÓN CABRERA
PLAN DE GESTIÓN COVES
PLAN DE GESTIÓN BASSES TEMPORALS
PLAN DE GESTIÓN ALBUFERES DE MALLORCA
PLAN DE GESTIÓN MONDRAGÓ
PLAN DE GESTIÓN ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS
PLAN DE GESTIÓN BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA
PLAN DE GESTIÓN FORMENTERA
PLAN DE GESTIÓN SERRA GROSSA
PLAN DE GESTIÓN COSTA ESTE MENORCA Y PRUG ALBUFERA ES GRAU
PLAN DE GESTIÓN ILLA DE L’AIRE
PLAN DE GESTIÓN  “SERRA DE TRAMUNTANA”

Biniarroi, Bàlitx, Cimals de la Serra, Comuna de Bunyola, Costa Brava de Tramuntana, De la cala de ses Ortigues a cala d’Estellencs, Es Binis, Es Boixos, Es Galatzó – s’Esclop, Es Teix, Fita del Ram, Formentor, Gorg Blau, La Trapa, Moncaire, Monnàber, Mossa, Muntanyes de Pollença, Port des Canonge, Puig d’Alaró – Puig de s’Alcadena, Puig de na Bauçà, Puigpunyent, Sa Costera, Serral d’en Salat, S’Estaca – Punta de Deià, Torre Picada, Es Rajolí, Cala Figuera, Costa Brava de Mallorca

PLAN DE GESTIÓN + CARTOGRAFÍA
 TRAMUNTANA CAST [35 MB]
Decreto 49/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Serra de Tramuntana
PLA DE GESTIÓ “SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA”

Ses Salines d’Eivissa i Formentera

PLAN DE GESTIÓN + CARTOGRAFÍA
 SES SALINES CAST [14 MB]
Decreto 48/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Ses Salines de Ibiza y Formentera.
PLAN DE GESTIÓN “CABRERA”

Arxipèlag de Cabrera

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFÍA
 CABRERA CAST [9 MB]
 Decreto 47/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 del Archipiélago de Cabrera
PLAN DE GESTIÓN “COVES”

Cova des Bufador des Solleric, Cova de sa Bassa Blanca, Cova de les Meravelles, Cova de Canet, Avenc d’en Corbera, Cova dels Ases, Cova des Coll, Cova d’en Passol, Cova de ses Rates Pinyades, Cova des Corral des Porcs, Cova de sa Guitarreta, Cova des Pas de Vallgornera, Cova d’en Bessó, Cova de Can Bordils, Cova des Diners, Cova del Dimoni, Cova de sa Gleda, Cova des Pirata, Cova des Pont, Cova de Cal Pesso, Cova de Can Sion, Cova de Llenaire, Cova Morella, Cova Nova de Son Lluís, es Bufador de Son Berenguer, Cova de Can Millo o de Coa Negrina, Cova Avenc de Son Pou, Cova des Drac de Cala Santanyí, Cova des Rafal des Porc, Cova dels Estudiants

PLAN DE GESTIÓN
MAPAS
[1,5 MB]
mapas de situación parte 1 [72 MB]
mapas de situación parte 2 [74 MB]

Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears

PLAN DE GESTIÓN “BASSES TEMPORALS”

Basses de la marina de Llucmajor, Binigafull, es Molinet, Biniatrum, ses Pallises, Torre Llafuda, Penyes d’Egipte, es Clot des Guix, Binigurdó, Mal Lloc, Bassa de Formentera, Bassa de Sant Francesc

PLAN DE GESTIÓN
MAPAS
[3 MB]
mapas de situación [81 MB]
mapas de especies [63 MB]
mapas de hábitats [52 MB]

Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears

PLAN DE GESTIÓN “ALBUFERES DE MALLORCA”

S’Albufera de Mallorca, l’Albufereta

PLAN DE GESTIÓN
MAPAS
[7 MB]
mapas de situación [14,6 MB]
mapas de especies [96,3 MB]
mapas de hábitats [88,7 MB]

Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears

PLAN DE GESTIÓN “MONDRAGÓ”

Mondragó

PLAN DE GESTIÓN
MAPAS
[3 MB]
mapa de situación [6 MB]
mapas de especies [62,9 MB]
mapas de hábitats [57,6 MB]

Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears

PLAN DE GESTIÓN “ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS”

Es Trenc-Salobrar de Campos

PLAN DE GESTIÓN
MAPAS
[3 MB]
mapa de situación [7 MB]
mapas de especies [51,1 MB]
mapas de hábitats [23,4 MB]

Decreto 14/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueban cinco planes de gestión de determinados espacios protegidos red Natura 2000 de las Illes Balears

PLAN DE GESTIÓN  “BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA”

Puig de Sant Martí, Na Borges, Randa, Xorrigo

PLAN DE GESTIÓN + CARTOGRAFÍA
 BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA  [18 MB]
Decreto 44/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Barrancos y Montes de Mallorca
PLAN DE GESTIÓN FORMENTERA

La Mola, Cap de Barbaria , Área Marina de Cala Saona, Área Marina de Platja de Tramuntana, Área Marina de Platja de Migjorn

PLAN DE GESTIÓN + CARTOGRAFÍA
FORMENTERA [74,3 MB]

Decreto 17/2020, de 22 de mayo, por el cual se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Formentera

PLAN DE GESTIÓN SERRRA GROSSA

Serra Grossa

PLAN DE GESTIÓN + CARTOGRAFÍA
SERRA GROSSA [8,5 MB]

Decreto 19/2020, de 3 de julio, por el cual se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de Serra Grossa

PLAN DE GESTIÓN COSTA ESTE MENORCA Y PRUG ALBUFERA ES GRAU

La Mola i s’Albufera de Fornells, D’Addaia a s’Albufera, S’Albufera des Grau, De s’Albufera a la Mola, Punta redona-Arenal den Castell, Cala en Brut i Caleta de Binillautí.

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
COSTA ESTE MENORCA [34,5 MB]

Decreto 39/2021, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 de la Costa Este de Menorca y el PRUG de s’Albufera des Grau y de las reservas naturales

PLAN DE GESTIÓN ILLA DE L’AIRE

Illa de l’Aire

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
PLAN DE GESTIÓN ILLA DE L’AIRE

Decreto 17/2022 de 23 de mayo de 2022 por el que se aprueba el Plan de Gestión Natura 2000 Illa de l’Aire