Què és?

 • Un hàbitat
 • Una espècie
 • La XN 2000
 • ZEPA, LIC, ZEC
  • Buxo balearici Genistetum majorici
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae facies Ampelosdesmos mauritanica
  • Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae
  • Smilaco balearici-Ampelodesmetum mauritanici
  Què és un hàbitat?

  Hàbitat. Part del medi aquàtic o terrestre amb unes determinades característiques ecològiques, tant abiòtiques com biòtiques, que condicionen els organismes que hi viuen i s´hi reprodueixen.

  Hàbitats d’interès comunitari. Són hàbitats que destaquen per la seva singularitat, raresa o que estan amenaçats. Els hàbitats d’interès comunitari s’inclouen a l’annex I de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins els hàbitats d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritaris els que estan amenaçats de desaparèixer, motiu pel qual preservar-los implica una responsabilitat per part de la Unió Europea.

 • Què és una especie?

  Espècie. Conjunt d’individus de característiques genètiques, morfològiques i fisiològiques semblants que es reprodueixen entre ells i que tenen una descendència viable i fèrtil.

  Espècies d’interès comunitari. Són les espècies de flora i de fauna singulars, endèmiques, rares o amenaçades. Les espècies d’interès comunitari s’inclouen a l’annex II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres “Directiva Hàbitats”. Dins les espècies d’interès comunitari es qualifiquen com a prioritàries les que estan en perill o amenaçades de desaparèixer, motiu pel qual preservar-les implica una responsabilitat per part de la Unió Europea, i es cataloguen a l’annex IV les que requereixen una protecció estricta.

 • Què és Xarxa Natura 2000?

  És una xarxa ecològica europea integrada per zones especials de conservació (ZEC), llocs d´importància comunitària (LIC) i zones d´especial protecció per a les aus (ZEPA).

  La declaració d´aquestes zones té com a objecte contribuir a garantir la biodiversitat en el marc europeu mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres existents d´acord amb la directiva hàbitats, tenint en compte les exigències econòmiques, socials i culturals de cada territori.

  La Xarxa Natura a les Illes Balears ocupa una superfície total de 222.424 ha terrestres i marines.

  • Què es ZEPA?
  • Què es LIC?
  • Què es ZEC?
  • ZEPA. Les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) són àrees favorables per a la conservació tant de les aus migratòries com de les sedentàries. En aquesta figura, tal com es defineix a la Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979 relativa a la conservació de les aus silvestres, s’inclouen les zones de reproducció i de nodriment, així com els seus hàbitats naturals. La superfície i el nombre de ZEPA són proposats i declarats pels estats membres.

   A les Illes Balears hi ha un total de 55 ZEPA amb una superfície total de 138.570 ha.

  • LIC. Els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) són àrees territorials que contenen els hàbitats i les espècies representatives de la regió biogeogràfica on s’inclouen, i que cal protegir, preservar, recuperar i restaurar. Els hàbitats i les espècies que s’inclouen en aquests LIC figuren als annexos de la “Directiva Hàbitats”; els estats membres proposen el nombre i la superfície de zones susceptibles de declaració, les quals finalment són declarades per Decisió de la Comissió Europea.

   A les Illes Balears hi ha un total de 138 LIC amb una superfície total de 203.337 ha.

  • ZEC. Una vegada que s’hagin declarat definitivament els LIC, passaran a declarar-seZones d’Especial Conservació (ZEC) quan disposin de la normativa i de les mesures de gestió per garantir la conservació, el manteniment i la restauració dels hàbitats i les espècies d’interès comunitari. 

Plans de gestió aprovats

Mapa plans de gestió Xarxa Natura 2000 (fes clic aquí)

PLA DE GESTIÓ SERRA DE TRAMUNTANA
PLA DE GESTIÓ SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA
PLA DE GESTIÓ CABRERA
PLA DE GESTIÓ COVES
PLA DE GESTIÓ BASSES TEMPORALS
PLA DE GESTIÓ ALBUFERES DE MALLORCA
PLA DE GESTIÓ MONDRAGÓ
PLA DE GESTIÓ ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS
PLA DE GESTIÓ BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA
PLA DE GESTIÓ FORMENTERA
PLA DE GESTIÓ SERRA GROSSA
PLA DE GESTIÓ COSTA EST MENORCA I PRUG ALBUFERA ES GRAU
PLA DE GESTIÓ ILLA DE L’AIRE
PLA DE GESTIÓ DELS ILLOTS DE LLEVANT D’EIVISSA
PLA DE GESTIÓ “SERRA DE TRAMUNTANA”

Biniarroi, Bàlitx, Cimals de la Serra, Comuna de Bunyola, Costa Brava de Tramuntana, De la cala de ses Ortigues a cala d’Estellencs, Es Binis, Es Boixos, Es Galatzó – s’Esclop, Es Teix, Fita del Ram, Formentor, Gorg Blau, La Trapa, Moncaire, Monnàber, Mossa, Muntanyes de Pollença, Port des Canonge, Puig d’Alaró – Puig de s’Alcadena, Puig de na Bauçà, Puigpunyent, Sa Costera, Serral d’en Salat, S’Estaca – Punta de Deià, Torre Picada, Es Rajolí, Cala Figuera, Costa Brava de Mallorca

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
 TRAMUNTANA CAT [36 MB]
Decret 49/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Serra de Tramuntana
PLA DE GESTIÓ “SALINES D’EIVISSA I FORMENTERA”

Ses Salines d’Eivissa i Formentera

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
 SES SALINES CAT [13 MB]
Decret 48/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de ses Salines d’Eivissa i Formentera.
PLA DE GESTIÓ “CABRERA”

Arxipèlag de Cabrera

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
 CABRERA CAT [9 MB]
Decret 47/2015, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de l’Arxipèlag de Cabrera
PLA DE GESTIÓ “COVES”

Cova des Bufador des Solleric, Cova de sa Bassa Blanca, Cova de les Meravelles, Cova de Canet, Avenc d’en Corbera, Cova dels Ases, Cova des Coll, Cova d’en Passol, Cova de ses Rates Pinyades, Cova des Corral des Porcs, Cova de sa Guitarreta, Cova des Pas de Vallgornera, Cova d’en Bessó, Cova de Can Bordils, Cova des Diners, Cova del Dimoni, Cova de sa Gleda, Cova des Pirata, Cova des Pont, Cova de Cal Pesso, Cova de Can Sion, Cova de Llenaire, Cova Morella, Cova Nova de Son Lluís, es Bufador de Son Berenguer, Cova de Can Millo o de Coa Negrina, Cova Avenc de Son Pou, Cova des Drac de Cala Santanyí, Cova des Rafal des Porc, Cova dels Estudiants

PLA DE GESTIÓ
MAPES
[2 MB]
mapas de situación parte 1 [72 MB]
mapas de situación parte 2 [74 MB]
Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
PLA DE GESTIÓ “BASSES TEMPORALS”

Basses de la marina de Llucmajor, Binigafull, es Molinet, Biniatrum, ses Pallises, Torre Llafuda, Penyes d’Egipte, es Clot des Guix, Binigurdó, Mal Lloc, Bassa de Formentera, Bassa de Sant Francesc

PLA DE GESTIÓ
MAPES
[3 MB]
mapas de situación [81 MB]
mapas de especies [63 MB]
mapas de hábitats [52 MB]
Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
PLA DE GESTIÓ “ALBUFERES DE MALLORCA”

S’Albufera de Mallorca, l’Albufereta

PLA DE GESTIÓ
MAPES
[7 MB]
mapas de situación [14,6 MB]
mapas de especies [96,3 MB]
mapas de hábitats [88,7 MB]
 Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
PLA DE GESTIÓ “MONDRAGÓ”

Mondragó

PLA DE GESTIÓ
MAPES
[3 MB]
mapa de situación [6 MB]
mapas de especies [62,9 MB]
mapas de hábitats [57,6 MB]
 Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
PLA DE GESTIÓ “ES TRENC-SALOBRAR DE CAMPOS”

Es Trenc-Salobrar de Campos

PLA DE GESTIÓ
MAPES
[3 MB]
mapa de situación [7 MB]
mapas de especies [51,1 MB]
mapas de hábitats [23,4 MB]
 Decret 14/2015, de 27 de març, pel qual s’aproven cinc plans de gestió de determinats espais protegits xarxa Natura 2000 de les Illes Balears
PLA DE GESTIÓ “BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA”

Puig de Sant Martí, Na Borges, Randa, Xorrigo

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
 BARRANCS I PUIGS DE MALLORCA [18 MB]
Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca
 
PLA DE GESTIÓ FORMENTERA

La Mola, Cap de Barbaria , Àrea Marina de Cala Saona, Àrea Marina de Platja de Tramuntana, Àrea Marina de Platja de Migjorn

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
FORMENTERA [34,4 MB]

Decret 17/2020, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Formentera

 
PLA DE GESTIÓ SERRA GROSSA

Serra Grossa

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
SERRA GROSSA [9,4 MB]

Decret 19/2020, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Serra Grossa

PLA DE GESTIÓ COSTA EST MENORCA I PRUG ALBUFERA ES GRAU

La Mola i s’Albufera de Fornells, D’Addaia a s’Albufera, S’Albufera des Grau, De s’Albufera a la Mola, Punta redona-Arenal den Castell, Cala en Brut i Caleta de Binillautí.

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
COSTA EST MENORCA [34,5 MB]

Decret 39/2021, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de la Costa Est de Menorca i el PRUG de s’Albufera des Grau i de les reserves naturals

PLA DE GESTIÓ ILLA DE L’AIRE

Illa de l’Aire

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
PLA DE GESTIÓ ILLA DE L’AIRE

Decret 17/2022 de 23 de maig de 2022 pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 Illa de l’Aire

DELS ILLOTS DE LLEVANT D’EIVISSA

Tagomago, Àrea Marina de Tagomago, Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

PLA DE GESTIÓ + CARTOGRAFIA
PLA DE GESTIÓ DELS ILLOTS DE LLEVANT D’EIVISSA

Decret 29/2022 d’1 d’Agost pel qual s’aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d’Eivissa